Barion Pixel
English version

ÁSZF

 

1. Az Nyílt Kultúra Kft. és a BJC Bistro üzemeltetőjének (a továbbiakban: Szolgáltató) alapadatai:

1.1. Elnevezés: Nyílt Kultúra Kft.
1.2. Székhely: 1136 Budapest, Hollán Ernő utca 7.
1.3. Cégjegyzékszám: 01-09-374648
1.4. Adószám: 28802963-2-41
1.5. Bankszámlaszám: 10918001-00000051-91930006
1.6. Számlavezető bank: Unicredit Bank
1.7. Képviselő neve: Bóna László ügyvezető
1.8. Elektronikus elérhetőség: info@bjc.hu
 

2. A Felhasználó

2.1. A Felhasználó az www.bjc.hu/bistro-kavezo honlapon regisztráló, a Szolgáltatást Rendelés leadásával igénybe vevő, illetve a későbbiekben meghatározásra kerülő, a Szolgáltatásra vonatkozó egyedi Szerződést megkötő természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet, aki vagy amely a regisztráció, illetve a Rendelés során köteles megadni az alábbi adatait:

2.1.1. Teljes név / számlázási név
2.1.2. Szállítási cím
2.1.3. E-mail cím
2.1.4. Telefonszám

2.2. Felhasználónak minősül minden egyes olyan személy is, aki a Szolgáltatást ténylegesen igénybe veszi.

2.3. Szolgáltató a Felhasználó által megadott adatok alapján teljesíti a Szolgáltatást, és állítja ki a számlát.

2.4. A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség a Felhasználót terheli. Szolgáltató a nyilvánvalóan hiányos vagy téves Rendelést jogosult visszautasítani, továbbá kétség esetén Felhasználó adatainak valódiságát jogosult ellenőrizni.

 

3. A Szolgáltatás tárgya és tartalma

3.1. A Szolgáltató a jelen Felhasználási Feltételekben foglaltak szerint létre hozott egyedi szerződés alapján, a Felhasználók részére online vagy telefonos megrendelés alapján visszterhesen étel elvitelre átadási szolgáltatást nyújt a Budapest Jazz Club helyszínén (1136 Budapest, Hollán Ernő utca 7., továbbiakban: Helyszín) (a továbbiakban: Szolgáltatás).

3.2. A Szolgáltatás alapján, a Felhasználó, a Szolgáltató által az www.bjc.hu/bistro-kavezo/ honlapon közétett étel és ital kínálatából telefonon vagy online a kiválasztott étel elkészítését rendelheti meg és veheti át a Helyszínen.

3.3. Szolgáltató kijelenti és szavatol azért, hogy a Szolgáltatás a vonatkozó jogszabályi és hatósági előírásoknak, valamint a szakmai sztenderdeknek teljes mértékben megfelel.

3.4. A Szolgáltatás igénybevételének lehetőségéről, a mindenkori díjszabásról és a Rendelés részletes szabályairól, valamint az aktuális akciókról a Szolgáltató a Felhasználókat folyamatosan tájékoztatja a www.bjc.hu/bistro-kavezo honlapon, valamint hírlevelében.

3.5. Tilos magát a Szolgáltatást jogosulatlanul igénybe venni. Különösen az alábbiak minősülnek jogosulatlan igénybevételnek:

 • olyan tartalom terjesztése, amely megalázó, becsmérlő, sérti az emberi méltóságot, vallás, hit, faj vagy nemek szempontjából megkülönböztető, erőszakot vagy más illegális cselekedetet, illetve valamely rendelkezések/szabályok megsértését támogatja;
 • olyan tartalom terjesztése, amely a közrendet fenyegeti vagy egy másik Felhasználó, az Nyílt Kultúra Kft., az Nyílt Kultúra Kft. közvetlen vagy közvetett tulajdonosá(i)nak, vagy valamely vállalatának a jogos érdekeit veszélyezteti;
 • más számítógépes rendszerekhez való jogosulatlan hozzáférés szerzése;
 • egy másik Felhasználó megakadályozása abban, hogy igénybe vehesse a Szolgáltatást;
 • nyilvános elektronikus kommunikációs hálózat használatára vonatkozó jogok megsértése;
 • a www.bjc.hu honlaphoz kapcsolódó hálózatok vagy honlapok megzavarása;
 • elektronikus másolatok készítése, terjesztése vagy tárolása szerzői joggal védett dokumentumokról és anyagokról tulajdonosaik előzetes hozzájárulása nélkül.

Az Nyílt Kultúra Kft. jogosult az ártalmas tartalmakat a honlapról eltávolítani, valamint teljes kártérítést követelni és azt érvényesíteni az olyan Felhasználóval szemben, aki az Nyílt Kultúra Kft. kárát a Szolgáltatás jogosulatlan igénybevételével okozta.

 

4. A Rendelés általános szabályai – a Szerződés létrejötte és megszűnése

4.1. Ételrendelés iránti igényét (a továbbiakban: Rendelés) a Felhasználó leadhatja

4.1.1. online felületen a www.bjc.hu/bistro-kavezo weboldalon az aktuális étlapon, a termék kiválasztásával,

4.1.2. telefonon a +36-1-798-7289 számon;

4.2. Rendelés online felületen

4.2.1. A Felhasználó kizárólag előzetes regisztrációt követően jogosult a termékek kiválasztására és a Rendelés leadására.

4.2.2. Az első Rendelés leadása előtt a Felhasználó köteles a www.bjc.hu/bistro-kavezo weboldalon regisztrálni, a jelen Szabályzatban foglalt adatok megadásával. A Felhasználó teljes felelősséggel tartozik adatainak pontosságáért, valódiságáért. Ha változás következik be a Felhasználó adataiban, akkor köteles a következő Rendelés alkalmával azok átvezetését kérni a Szolgáltatás telefonos ügyfélszolgálatán keresztül, vagy e-mailben, vagy a Szolgáltatás honlapján. A Felhasználó ugyanilyen módon kérheti regisztrációja törlését is. Az Nyílt Kultúra Kft. jogosult a Felhasználó regisztrációját azonnal törölni, ha oka van azt feltételezni, hogy a Felhasználó megszegte az jelen Felhasználási Feltételek vagy a vonatkozó jogszabályi rendelkezések bármelyikét. A regisztráció törlése nem érinti az jelen Feltételek azon rendelkezéseit, amelyek természetüknél fogva ezt követően is hatályban maradnak.

4.2.3. Amennyiben a Felhasználó rendelését első alkalommal a Szolgáltató weboldalának online felületén, a bjc.hu címen adja le a Rendelést, úgy Felhasználó a rendelést megelőzően az egyedi megrendelés alapadatait, valamint e-mail címét, teljes nevét, mobil telefonszámát és a szállítási címet köteles az online felületen megadni a Szolgáltató részére (regisztráció). Szolgáltató ezen adatok alapján, azonnal rögzíti a rendelést, valamint ismerteti Felhasználóval a jelen Felhasználási Feltételeket, illetőleg az Adatvédelmi Szabályzatot. Az ajánlat, valamint a Felhasználási Feltételek és az Adatvédelmi Szabályzat együttes, Felhasználó általi elfogadásával a Felhasználó regisztrációja megtörténik, és Felek között a Szolgáltatásra vonatkozó Általános és Felhasználási Feltételek hatályba lépnek.

4.2.4. A regisztráció során a Felhasználónak létre kell hoznia egy jelszót a saját felhasználói fiókjához. A Felhasználó köteles ezt a jelszót titokban tartani, és azt illetéktelen harmadik fél számára nem adhatja ki. A Felhasználó teljes felelősséggel tartozik a fiókjából történt ügyletekért. A Felhasználó köteles haladéktalanul tájékoztatni Szolgáltatót, ha azt feltételezi, hogy jelszavával harmadik személy(ek) visszaél(nek) vagy ahhoz hozzájutott(ak). Ha megalapozott a Felhasználó ezen feltételezése, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó fiókját zárolni és ezzel egyidejűleg a Felhasználót arra felkérni, hogy változtassa meg a jelszavát. A Szolgáltató nem felelős a Felhasználóval szemben olyan kárért, amely annak eredményeként merült fel, hogy a Felhasználó a jelszavát felfedte vagy azzal akár a Felhasználó, akár harmadik fél visszaélt.

4.2.5. Az egyedi szerződés létrejöttéről és feltételeiről a Szolgáltató a Rendelés során megadott e-mail címre küldött elektronikus üzenetben is értesíti a Felhasználót.

4.3. A Szolgáltatásra vonatkozó egyedi szerződés létrejöttét és online felületen történt bankkártyás fizetést követően a Rendelést megváltoztatni, illetve törölni nem lehet.

4.4. A Szolgáltató és a Felhasználó között létre jött Szerződés a Szolgáltatás teljesítésével, illetve a felek egymás közti elszámolásával szűnik meg.

4.5. A Felhasználó a Szolgáltatásra vonatkozó, a Szolgáltatóval telefonon, e-mailben, online felületen kötött egyedi szerződéstől, legkésőbb a szerződés felek általi kölcsönös teljesítéséig (tehát a Szolgáltató részéről a Rendelés átadásának megtörténtéig, illetve a Felhasználó részéről a megrendelt termék átvételéig és ellenértékének megfizetéséig) jogosult elállni, köteles azonban az elállással a Szolgáltatónak okozott költségeket teljes mértékben megtéríteni.

4.6. A felek eltérő megállapodása hiányában a Felhasználó nem gyakorolhatja a fentiek szerinti elállási jogot, ha az elállási határidő lejárta előtt a Szolgáltató a teljesítést a Felhasználó beleegyezésével megkezdte. A Felhasználó beleegyezését a Szolgáltatás teljesítésének megkezdéséhez megadottnak kell tekinteni, ha az egyedi Szerződésben foglalt megállapodásban a Szolgáltatás, tehát az étlapról kiválasztott termék átadásának megkezdésének időpontjáig az elállási nyilatkozat nem érkezik meg a Szolgáltató részére.

4.7. Felhasználó az elállás jogát írásban, a Szolgáltató info@bjc.hu e-mail címére küldött elektronikus üzenet útján gyakorolhatja. Felhasználó köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy elállásáról a Szolgáltató a lehető leghamarabb tudomást szerezzen, és az elállással okozott kár és költségek mértéke a lehető legkisebb legyen.

 

5. A Szolgáltatás díja / Fizetési feltételek

5.1. A Szolgáltatás mindenkori ellenértéke (a Szolgáltatás Díja), és annak fizetési módja a Szolgáltató honlapján található árlista alapján, a Szolgáltató és a Felhasználó között a Rendelés során létre jött egyedi Szerződésben kerül meghatározásra, a megrendelt termékektől függően.

5.2. A Szolgáltatás Díját a Felhasználó a Foglalás alapján megkötött egyedi szerződés rendelkezései szerint, számla, vagy nyugta ellenében, a Szolgáltatás helyszínén, a Szolgáltatás igénybevételét közvetlenül megelőzően készpénzben, vagy átutalással előre, a Szolgáltató Unicredit banknál vezetett, 10918001-00000051-91930006számú számlájára történő átutalással, illetve bankkártyás fizetéssel köteles megfizetni.

5.3 Online bankkártyás fizetés folyamata és feltételei

Az online bankkártyás fizetések a Barion Payment Zrt. rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Az áruházban az alábbi kártyatípusokkal fizethet rendelés esetén:

 • MasterCard, vagy Maestro
 • Visa, vagy Visa Electron
 • American Express

5.4. A Szolgáltatás Díja akkor minősül megfizetettnek, amikor annak teljes összegét Szolgáltató átvette, vagy annak teljes összege Szolgáltató számláján, illetve bankkártyás fizetési szolgáltatási fiókjában jóváírásra került.

5.5. Kétség vagy vita esetén a Szolgáltató felé a Szolgáltatás teljes Díjának megfizetésére a Szolgáltatást ténylegesen igénybe vevő Felhasználók, valamint a Foglalás során a Szolgáltatásra vonatkozó egyedi Szerződést a Szolgáltatóval megkötő Felhasználó egyetemlegesen kötelesek.

 

6. Felhasználói nyilatkozat

6.1. A Felhasználó tudomásul veszi és magára nézve kötelezőként elfogadja a jelen Felhasználási Feltételek, valamint az Adatvédelmi Szabályzat teljes egészét, és elismeri, hogy azok be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért felelősséggel tartozik.

6.2. Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltatás Díját a Szolgáltató részére hiánytalanul és határidőben megfizeti.

6.3. A Felhasználó a jelen Felhasználási Feltételek elfogadásával vállalja, hogy a Szolgáltatást nem használja más Felhasználók zaklatására, rágalmazásra, becsületsértésre vagy más módon más Felhasználók személyiségi és egyéb jogainak vagy jogos érdekeinek megsértésére. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy megtagadja a Szolgáltatás teljesítését azon Felhasználóktól, akik a szerződési feltételeket nem tartják be, vagy amely Felhasználóknak a Szolgáltatás korábbi igénybevétele folytán lejárt és esedékes tartozása áll fenn Szolgáltató felé.

6.4. Felhasználó kijelenti, hogy a BJC Bistro szolgáltatását a jelen Felhasználási Feltételekben, valamint a Rendelés alapján létre jött egyedi Szerződésben foglaltak szerint igénybe kívánja venni.

 

7. A Felhasználó kártalanítási, kártérítési felelőssége

7.1. A Felhasználó a Rendeléssel tudomásul veszi és elismeri, hogy a Szolgáltató teljes mértékben helytállni köteles minden olyan, harmadik személy részéről jogosan felmerült igénnyel kapcsolatban, amely a Felhasználó felróható magatartásával vagy mulasztásával összefüggésben a Szolgáltatás igénybe vételével kapcsolatban merült fel, abból ered vagy azzal függ össze. A Felhasználó tudomásul veszi és elismeri, hogy ezen kártalanítási kötelezettsége kiterjed bármely természetű vagy fajtájú követelésre, költségre, ami bármely igényből, hiányból, kárból, perből vagy más hatósági eljárásból, ítéletből vagy határozatból, eljárási költségből és ügyvédi költségből ered. Felhasználó vállalja, hogy a Szolgáltatóval szemben indított bármely peres vagy peren kívüli eljárás esetén a Szolgáltató helyébe, vagy mellett az adott eljárásba belép.

7.2. A Szolgáltató vállalja, hogy bármely, a Felhasználó magatartásából vagy tevékenységéből eredő, vagy azt érintő, a Szolgáltatóval szembeni igényről és eljárásról a fenti kártalanítási követelése esetén a Felhasználót írásban tájékoztatja.

 

8. Vitarendezés, illetékességi kikötés

8.1. A Szolgáltató kijelenti, hogy célja és szándéka a Felhasználók Szolgáltatással kapcsolatos igényeiknek a kielégülésének biztosítása, és semmiképpen nem a Felhasználókkal szembeni jogi vita vagy fellépés. Mindezek okán a Felhasználókkal szembeni vitáit, igényeit a Szolgáltató első sorban békés, tárgyalásos úton kísérli meg rendezni. 

8.2. Amennyiben a vitás ügy békés rendezése nem jár sikerrel, úgy a vitás ügyekre a szerződő felek kikötik a Magyar Kereskedelmi-és Iparkamara mellett működő Állandó Választottbíróság, kizárólagos illetékességét. Felhasználó a Foglalással ezen illetékességi kikötést tudomásul veszi és elismeri.

 

9. Szellemi tulajdon védelme, a weboldal használata

A bjc.hu honlap tulajdonosa és üzemeltetője az Nyílt Kultúra Kft., amelyet megillet minden olyan jog (ideértve a szerzői és egyéb jogokat), amelyek alapján az említett weboldallal és annak tartalmával (különösen, de nem kizárólagosan annak megjelenítésével, az azon található adatbázisokkal, illusztrációkkal, tájékoztatókkal, stb.) jogszerűen rendelkezhet. A Felhasználók a látogatás időtartama alatt kötelesek betartani a kapcsolódó jogszabályokat és a jelen Szabályzat rendelkezéseit, emellett nem csorbíthatják sem az Nyílt Kultúra Kft., sem más Felhasználók jó hírét és jogait. Így különösen a Felhasználó:

 • nem használhatja a honlap egészét vagy annak egyes egyedi részeit más célra, csak saját használatra, vagyis nem másolhatja, nem töltheti le, illetve nem terjesztheti a honlap tartalmát olyan mértékben, amely meghaladja saját szükségleteit;
 • nem zavarhat és/vagy akadályozhat más Felhasználókat a honlap használatában;
 • nem nyúlhat hozzá semmilyen módon a honlap tartalmához, illetve műszaki jellegét sem változtathatja meg az Nyílt Kultúra Kft. jóváhagyása nélkül;
 • nem zavarhatja meg a honlap biztonságát;
 • nem használhatja a honlapot kéretlen üzenetek (spam) vagy láncüzenetek küldésére;
 • nem küldhet vírusokat, illetve veszélyes vagy kártékony programokat a honlapra;
 • nem küldhet olyan üzeneteket a honlapra, amely vírusokat, illetve veszélyes vagy kártékony programokat tartalmaznak;
 • nem hozhat létre álüzeneteket valamely Felhasználó identitásának meghamisítása céljából vagy azért, hogy egy másik Felhasználó fiókjába bejuthasson.
 •  

10. A Felhasználási Feltételek módosítása

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy – a felhasználók előzetes értesítése és teljes körű tájékoztatása mellett – a jelen Felhasználási Feltételeket bármikor egyoldalúan módosítsa. A felhasználók a módosított és közzétett Felhasználási Feltételek hatályba lépésének időpontját követő első Rendelés alkalmával elfogadják a módosított Felhasználási Feltételek rendelkezéseit.

 

11. Egyéb rendelkezések

11.1. Amennyiben a Felhasználónak bármely panasza van a Szolgáltatóval létre jött szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az info@bjc.hu e-mail címen, illetve a Szolgáltató székhelyére megküldött ajánlott postai küldemény útján is közölheti. A Szolgáltató a panaszokat legkésőbb azok beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja, és a panasz közlésével azonos módon tájékoztatja a panasztevő Felhasználót a vizsgálat eredményéről, valamint arról, hogy annak elutasítása esetén milyen jogorvoslati lehetőségek állnak a megrendelő rendelkezésére.

11.2. Szerződő felek a jelen Felhasználási Feltételek és általános szerződési feltételek, valamint a BJC Bistro szolgáltatásainak igénybe vétele kapcsán [ideértve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Info tv.) 5.§ (1) bekezdésében, valamint 3.§.(2) a) pontjában meghatározott nyilatkozatot is] írásos formának fogadják el az egymásnak a rendeléskor megadott elektronikus levélcímre (e-mail címre) küldött üzeneteket. A kézhez vétel időpontját felek ellenkező bizonyításig az elküldés időpontjában határozzák meg.

11.3. Felek rögzítik és elfogadják, hogy a Szolgáltatással kapcsolatos viszonyukban a Rendelés alapján létre jött egyedi Szerződésben nem rendezett kérdésekben a jelen Felhasználási Feltételek szabályai kötelezően alkalmazandóak; a jelen Felhasználási Feltételek a Szolgáltatónak a Szolgáltatásra vonatkozó általános szerződési feltételeinek minősülnek.

11.4. A jelen Felhasználási Feltételekben, illetve általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadóak.

 

 

 

ELÉRHETŐSÉG:
 
Cím: 1136 Budapest,
Hollán Ernő u. 7.

Tel.:+36 1 798 7289
Hétfő 16.00-22.00
Kedd - Szombat: 11.30-22.00

Email: info@bjc.hu
 
 
 

KLUB ÉS KÁVÉZÓNYITVATARTÁS (JÚNIUS-AUGUSZTUS)

 

Hétfő: ZÁRVA
Kedd 16:00-01:00
Szerda 16:00-01:00
Csütörtök 16:00-01:00
Péntek 16:00-02:00
Szombat 16:00-02:00
Vasárnap 14:00-00:00
 
BJC BISTRO NYITVATARTÁS:
 
hétfő: ZÁRVA
kedd: 18.00-23.00
szerda: 18.00-23.00
csütörtök: 18.00-23.00
péntek: 18.00-23.00
szombat: 18.00-23.00
vasárnap: zárva
 
Asztalfoglalás:
+36 1 798 7289
 
JEGYPÉNZTÁR:
 
Koncertnapokon: 18.00-22.00 (vagy koncertkezdés előtt egy órával)
Online jegyvásárlás: ITT

 

X