Barion Pixel
English version

Adatvédelmi nyilatkozat

Az Európai Parlament és Tanács 2016/679. számú, 2018. május 25-én hatályba lépő általános adatvédelmi rendeletével (GDPR) kapcsolatban az alábbiakról szeretnénk tájékoztatni.

A Budapest Jazz Clubot és annak honlapját (www.bjc.hu) működtető JazzArt Közcélú Alapítvány a GDPR rendelettel összhangban különös figyelmet fordít az adatkezelés során a természetes személyek személyes adatai védelmére, a kapcsolódó alapelvek és szabályok betartására, továbbá tiszteletben tartja a természetes személyek alapvető jogait és szabadságát.

Tájékoztatjuk, hogy az Ön személyes adatainak kezelését jelenleg a GDPR rendelet hatálybalépését megelőzően adott hozzájárulása alapján végezzük, amely a GDPR rendeletben foglaltak szerinti hozzájárulásnak tekinthető. Tájékoztatjuk, hogy az info@bjc.hu e-mail címen és a hírlevél leiratkozás linkjén hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A visszavonást követően Alapítványunk Önnek a továbbiakban nem fog a Budapest Jazz Club programjaival kapcsolatos hírlevelet és egyéb tájékoztatót küldeni, valamint törli a hozzájárulás alapján kezelt személyes adatait.
 
Az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk:
 
Adatkezelő elnevezése: JazzArt Közcélú Alapítvány

Elérhetőségek:

Székhely: 1136 Budapest, Hollán Ernő utca 7. 

Telefon: +36 1 798 7289
Email: jazzart@jazzart.hu / info@bjc.hu

Nyilvántartásba vételről rendelkező jogerős bírósági határozat száma, kelte: Pk.60068/2009/2, 2009.02.1

Nyilvántartási szám: 10767

Adószám: 18134209-2-41

Adatkezelő képviselője, elérhetősége: Susszer Zoltán elnök, e-mail: jazzart@jazzart.hu
Az adatkezelőnél adatvédelmi tisztviselő nem került kinevezésre. 
 
1. Az adatkezelés jogalapja:
Az Ön által, az adatkezelő részére megadott személyes adatainak (név, e-mail cím) kezelése az Ön önkéntes hozzájárulásán alapuló adatszolgáltatásán alapul.
 
2. Az adatkezelés célja és időtartama:
Kifejezett hozzájárulása alapján az adatkezelő az adatait hírlevél küldése céljából kezeli, hozzájárulása visszavonásáig.
 
A rendelkezésre bocsátott személyes adatokat (név, e-mail cím) az adatkezelő kizárólag a fent meghatározott célok érdekében, bizalmasan kezeli, harmadik személyek részére adattovábbítás, adatközlés nem történik, továbbá az adatkezelő a fenti céltól eltérő célból további adatkezelést nem végez.
 
Tájékoztatjuk, hogy amennyiben hozzájárulását a GDPR rendelet hatálybalépését megelőzően a rendeletben foglalt feltételekkel összhangban adta meg, nem kell ismételten az engedélyét kérni ahhoz, hogy az adatkezelő a GDPR rendelet alkalmazási időpontját követően is folytathassa az adatkezelést.
 
3. Az Ön, mint érintett jogai:
Az adatkezelő az Ön kérésére minden esetben díjmentesen tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatainak kezeléséről, továbbá Ön bármikor kérheti a személyes adataihoz (név, e-mail cím) való hozzáférést, azok helyesbítését, illetve törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen. Jogosult továbbá arra, hogy az Önre vonatkozó, rendelkezésre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt a jelen adatkezelő akadályozná.
 
Tájékoztatjuk továbbá, hogy a vonatkozó jogszabályokban biztosított jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bírósághoz fordulás menetét az Info törvény 22. §-a határozza meg.
A JazzArt Közcélú Alaptvány, mint a weboldal üzemeletetője kijelenti, hogy a hírlevélre feliratkozó ügyfelek adatait bizalmasan kezeli. Az adatokat harmadik személynek nem adja át, kivételt képeznek ez alól az államigazgatási szervek által hivatalos megkeresés útján adott adatszolgáltatás.
A JazzArt Közcélú Alapítvány a tudomására jutott adatokat a  “Személyes adatok védelméről” szóló 1992. évi LXIII. törvény és a Kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló az 1995. évi CXIX. törvény előírásainak megfelelően kezeli, ezeket az adatokat kizárólag hírlevélküldés kielégítésére használja fel.
A hírlevél feliratkozás során az adatkezelő olyan adatot (név, e-mail cím) kér, amely szükséges a hírlevél megcímzéséhez. A hibásan megadott vagy hiányos adatokból eredő kellemetlenségekért a JazzArt Közcélú Alapítvány, mint adatkezelő felelősséget nem vállal.

ELÉRHETŐSÉG:
 
Cím: 1136 Budapest,
Hollán Ernő u. 7.

Tel.:+36 1 798 7289
Hétfő 16.00-22.00
Kedd - Szombat: 11.30-22.00

Email: info@bjc.hu
 
 
 

KLUB ÉS KÁVÉZÓNYITVATARTÁS (JÚNIUS-AUGUSZTUS)

 

Hétfő: ZÁRVA
Kedd 16:00-01:00
Szerda 16:00-01:00
Csütörtök 16:00-01:00
Péntek 16:00-02:00
Szombat 16:00-02:00
Vasárnap 14:00-00:00
 
BJC BISTRO NYITVATARTÁS:
 
hétfő: ZÁRVA
kedd: 18.00-23.00
szerda: 18.00-23.00
csütörtök: 18.00-23.00
péntek: 18.00-23.00
szombat: 18.00-23.00
vasárnap: zárva
 
Asztalfoglalás:
+36 1 798 7289
 
JEGYPÉNZTÁR:
 
Koncertnapokon: 18.00-22.00 (vagy koncertkezdés előtt egy órával)
Online jegyvásárlás: ITT

 

X